Disclaimer
SDG Events besteedt uiterste zorg aan een zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijke website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarbij kan SDG Events niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.wijhoudenvan.nl. Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u een bericht te sturen naar info@sdgevents.nl.

Auteursrechten
Het beeldmateriaal op SDG Events is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden gebruikt. SDG Events heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te maken op auteurs- of beeldrechten van derden. Als u van mening bent dat SDG Events het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden wordt u verzocht ons dit per email te melden zodat we deze fout kunnen corrigeren.
Links naar externe sites 
Het is mogelijk dat via de website van SDG Events toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. SDG Events is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites.