Consultancy
Evenementen en kennisontmoetingen zijn waardevol en effectief als er gezamenlijke bewustwording aan vooraf gaat. Met andere woorden waar staan we nu en waar willen we naartoe. Om jouw bijeenkomst tot een unieke beleving en ervaring te kunnen maken inventariseren we wat je wilt bereiken wat de mogelijkheden zijn qua planning en budget. Ook kijken we naar hoe we de betrokkenheid en interactie tussen de organisatie en de gasten kunnen bevorderen en vergroten. We geven je hierbij een persoonlijk en helder advies.
Partnership
In onze visie op partnership schuilt onze kracht. Betrokkenheid is samenspel waar mogelijk en tegenspel waar nodig. Proactief meedenken maar ook positief kritische vragen durven stellen over de te volgen weg naar het beste resultaat. Jouw wensen en ideeën vertalen we in een eerste concept. Als we samen overtuigd zijn van de meerwaarde en als de juiste  ‘klik’ ontstaat gaan we samen aan de slag. We maken heldere afspraken over taken, bevoegdheden, tijdsduur en prijs en leggen dit vast in een stand-by contract.

Productions
Door ons uitstekende netwerk van zowel creatieve als technische professionals kunnen wij elke gewenste beleving voor jou realiseren. Daarbij zorgen we uiteraard voor een perfecte uitvoering. Op de dag zelf maar ook tijdens het voortraject en, niet te vergeten, na afloop van het evenement. Onze ervaring, creativiteit en ons vermogen tot verbinden zorgen ervoor dat SDG Events je biedt wat je eigenlijk altijd zoekt: meer dan je verwacht... Een onvergetelijke beleving en ervaring van het eerste contact tot het laatste applaus.