Consultancy
Evenementen en kennisontmoetingen zijn waardevol en effectief als er gezamenlijke bewustwording aan vooraf gaat. Met andere woorden: waar staan we nu en waar willen we naartoe. Samen bepalen we wat de beste en meest kansrijke vorm is om aan de slag te gaan. Daarnaast inventariseren we wat je écht wilt bereiken en wat de mogelijkheden zijn qua planning en budget. We onderzoeken hoe we de betrokkenheid en interactie tussen de organisatie en de gasten kunnen bevorderen en vergroten voor een maximaal resultaat. We geven je hierbij een persoonlijk en helder advies.
Partnership
In onze visie op partnership schuilt onze kracht. Betrokkenheid is samenspel waar mogelijk en tegenspel waar nodig. Proactief meedenken maar ook positief kritische vragen durven stellen over de te volgen weg naar het beste resultaat. Jouw wensen en ideeën vertalen we in een eerste concept. Als we samen overtuigd zijn van de meerwaarde en als de juiste ‘klik’ ontstaat gaan we samen aan de slag. We maken heldere afspraken over taken, bevoegdheden, tijdsduur en prijs en leggen dit vast in een stand-by contract.
Productions
Door ons uitstekende netwerk van zowel creatieve als technische professionals kunnen wij elke gewenste  beleving voor jou realiseren. Daarbij zorgen we uiteraard voor een perfecte uitvoering. Op de dag zelf, tijdens het voortraject en niet te vergeten na afloop van het evenement. Onze ervaring, creativiteit en ons vermogen tot verbinden zorgen ervoor dat SDG Events je biedt wat je eigenlijk altijd zoekt: meer dan je verwacht... Een zorgeloos en onvergetelijk evenement van het eerste contact tot het laatste applaus.