SDG in de praktijk
Steeds meer bedrijven ontdekken dat de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) de richting zijn  om hun bestaansrecht te waarborgen. In de praktijk zien we dat bedrijven worstelen met de vraag hoe zij daar uitvoering aan kunnen geven. Veel bedrijven zijn te bescheiden over wat zij al aan duurzaamheid doen omdat zij het idee hebben dat het ‘volmaakt’ moet zijn. Als we daarop inzoomen ontdekken we vaak dat er volop groeikansen voor het oprapen liggen. Wij helpen bedrijven om met die kansen aan de slag te gaan.

SDG Meetings
SDG meetings zijn kennisontmoetingen die mensen persoonlijk en zakelijk verrijken. Ze zijn gericht op het maken van de verbinding tussen mensen om hun passie, talent, kennis en ervaring met elkaar te delen. Dat doen we  in de overtuiging dat mensen met een passie anderen inspireren en elkaar verder kunnen helpen. Ontmoetingen die zorgen voor bewustwording en het ontwikkelen van vaardigheden in relatie tot de Sustainable Development Goals en jouw bedrijfsdoelstellingen.

SDG bewust en bekwaam
Met onze kennisontmoetingen kan je inspelen op de diverse processen bij jouw organisatie. 

Elke kennisontmoeting heeft een aantal vaste onderdelen: communicatie, techniek, catering en niet te vergeten het kennisonderwerp in relatie tot een of meerdere SDG doelen.

Onze missie daarbij is kennis en ervaringsverhalen uit de praktijk met elkaar te delen . Als er behoefte is aan meer verdieping nodigen we kennissprekers uit. Zij delen hun kennis en actuele toekomstvisie die in de dagelijkse praktijk direct toepasbaar is.  

Uitvoering 
De vorm waarin we kennisontmoetingen organiseren is altijd maatwerk. Denk hierbij aan teamdagen en durf-te-vragensessies. Daarnaast organiseren we ontbijt- en lunchsessies, bedrijfsbezoeken, workshops en trainingen. 

Je kan zelf ook onderwerpen aandragen. In overleg met onze in- of externe partners stellen we een succesvol format samen dat je eenmalig maar ook in de vorm van een ‘roadshow’ kunt inzetten voor jouw in- en/of externe relaties. 

We zorgen voor een sfeervolle werkruimte om samen duurzame relaties op te bouwen, nieuwe wegen te verkennen, uitdagende samenwerkingsverbanden aan te gaan en meer waardevolle business te genereren.